TÜRK FARMASÖTİK VE MEDİSİNAL KİMYA DERNEĞİ

TARİHÇE

Ülkemizdeki Farmasötik Kimya alanında çalışan tüm araştırmacıları bir şemsiye altında toplamak amacını taşıyan Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneğinin kuruluş çalışmaları, 1984 yılına dayanmaktadır.  Dernek ile ilgili ilk çalışmalar, Prof. Dr. NingurNoyanalpan, Prof. Dr. Altan Bilgin, Prof. Dr. Nedime Ergenç, Prof. Dr. Aysel Gürsoy ve Prof. Dr. Seçkin Özden’in öncülüğünde başlamıştır. 1990 yılında dernek tüzüğü taslak olarak hazırlanmış, konu ile ilgili ilk toplantı, 27-28 Ekim 1990 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan tüzük üzerindeki  çalışmalar, 21 Mart 1994 tarihinde kurucu üyelerin isimlerinin belirlenmesi ve 12 Nisan 1994 tarihinde Ankara Valiliği’ne başvuru yapılması ile devam etmiş, 10 Haziran 1994 tarihinde,  “Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği” olarak valilikten kuruluş belgesi alınmasıyla sonuçlandırılmıştır. Dernek tüzüğü, 3 Temmuz 1994 tarihinde gazetede yayınlanmıştır. Derneğin adı 2003 yılında, “Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği” olarak değiştirilmiştir.

Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneğinin kurucu başkanı Prof. Dr. Ningur Noyanalpandır. Aralık 1994 ile  Şubat 1999 tarihleri arasında görev yapan Prof. Dr. Ningur Noyanalpan’ın ardından sırasıyla; Prof. Dr. Altan Bilgin (1999-2001), Prof. Dr. M. Fethi Şahin (2001-2013), Prof. Dr. Erhan Palaska (2013-2017) dernek başkanlığı görevini yürütmüşlerdir. Haziran 2017 tarihi itibari ile Prof. Dr. Ayla Balkan bu görevi devralmıştır.

Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği, Avrupa Medisinal Kimya Fedarasyonu’nun (The European Federation for Medicinal Chemistry, EFMC) bir üyesidir. Dernek kuruluşundan 2018 yılına kadar biri Avrupa Medisinal Kimya Federasyonu kongresi olmak üzere toplam 8 uluslararası kongre düzenlemiştir. Dernek ayrıca her iki yılda bir, Farmasötik Kimya alanında yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tez sunumlarının yapıldığı, Farmasötik Kimya alanı ile ilgili konuların tartışıldığı,  aşama kaydeden ve emekli olan üyelere belge ve plaketlerinin verildiği ulusal kongreler düzenlemektedir.

Özet Şablonu

SÖZLÜ VE POSTER SUNUMLARI İÇİN ÖZET YAZIM KURALLARI

 • Sözlü ve Poster sunumları için özet hazırlanacaktır.
 • Özetler Microsoft Office “Word.doc” yazım programı ile hazırlanmalı ve bir sayfadan daha uzun olmamalıdır.
 • Sayfa boyutu: A4 seçilmelidir. 
 • Sağ – Sol Boşluk: 2,5 cm; Üst – Alt Boşluk: 2,5 cm verilmelidir. Paragraf tek aralık olmalıdır. Makale başlığı, Yazarlar, adresler ve özet paragrafları arasında birer satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Başlık: Makale başlığının tüm harfleri büyük; Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve kalın (koyu) olarak ortalanmış formatta yazılmalıdır. 
 • Yazarlar: Yazar adlarının ve soyadlarının ilk harfleri büyük olmalı ve  Times New Roman” yazı karakterinde 12 punto olarak ortalanmış formatta yazılmalıdır.
 • Adresler: Yazar adının altına Times New Roman” yazı karakterinde 10 punto olarak adres yazılmalı ve adres yazarın soyadının üst köşesine gelecek şekilde numaralandırılmalıdır. Ortalanmış formatta yazılmalıdır.
 • Sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının altı çizilmeli, elektronik posta adresi, adresin altına eklenmelidir. 
 • Çalışma Özeti: Paragraflarda satır aralığı tek, sol ve sağdan bloklanmış formatta, yazı karakteri “Times New Roman” 11 punto olmalı,  resim ve grafikler TIFF veya JPEG formatta en az 300 dpi çözünürlüğe sahip olmalıdır. 
 • Çalışma sonuna yararlanılan kaynaklar ve desteklenmesi halinde çalışmaya destek veren kuruluşlar bildirilebilir. Özet içerisinde kaynak gösterilecekse, kaynak numaraları köşeli parantez içinde verilmelidir.
 • Kaynaklar: Times New Roman” yazı karakterinde 10 punto olarak yazılmalı, Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi, malakenin adı, italik olarak yayınlandığı dergi, yayınlandığı yıl, sayı ve sayfaları şeklinde olmalıdır.

V. ULUSAL FARMASÖTİK KİMYA KONGRESİ

28 NİSAN-1 MAYIS 2018

ERZURUM


KATILIM ÜCRETİ (28 Nisan-1 Mayıs 2018)
Aşağıda belirtilen ücretlere 3 gece konaklama, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri, geziler dahildir. Ücretlendirmede öğrenci-öğretim üyesi-eşlik eden kişi ayrımı olmamakla birlikte dernek üyesi öğrencilerimize ait ücretin 100 TL’si derneğimiz tarafından karşılanacaktır.

Tek kişilik oda : 500 TL
İki kişilik oda kişi başı : 450 TL
Üç kişilik oda kişi başı : 400 TL

KATILIM ÜCRETİ (28-29 Nisan 2018)
Aşağıda belirtilen ücretlere 28-29 Nisan 2018 tarihleri için 2 gece konaklama, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri dahildir. Ücretlendirmede öğrenci-öğretim üyesi-eşlik eden kişi ayrımı olmamakla birlikte dernek üyesi öğrencilerimize ait ücretin 50 TL’si derneğimiz tarafından karşılanacaktır.

Tek kişilik oda : 350 TL
İki kişilik oda kişi başı : 300 TL
Üç kişilik oda kişi başı : 250 TL

KAYIT ÜCRETİ AŞAĞIDA VERİLEN HESAP NUMARASINA YATIRILMALI, AÇIKLAMA KISMINA “AD-SOYAD, KONGRE KAYIT” İBARESİ EKLENMELİDİR.

Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği Hesap Bilgileri:
Türkiye İş Bankası, Beşevler Şubesi, Hesap No: 4219-0539513
IBAN No:  TR97 0006 4000 0014 2190 5395 13

İletişim Formu