Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı araştırma görevlisi Uzm. Ecz. Suat Sarı  “(Arilalkil)azol Yapısında Yeni Oksim Ester Türevleri Üzerinde Çalışmalar: Sentez, Biyolojik Aktivite ve Moleküler Modelleme” başlıklı Doktora teziyle 25 Aralık 2017  tarihinde Doktor unvanını almıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.